"Ավտոմեքենայի Ձեռքբերման" վարկատեսակի նոր պայմաններ

27.09.2022