Վարկային հաշվիչ

Վարկատեսակ:
Արժույթ
Գումարի չափ:
{{ currency_opt[form.currency.value].symbol }}
{{ rr(credit_type_opt[form.currency.value][credit_type].amountIntervalStart) }} {{ currency_opt[form.currency.value].symbol }}
{{ rr(credit_type_opt[form.currency.value][credit_type].amountIntervalEnd) }} {{ currency_opt[form.currency.value].symbol }}
Ժամկետ:
ամիս
{{credit_type_opt[form.currency.value][credit_type].termIntervalStart}} ամիս
{{credit_type_opt[form.currency.value][credit_type].termIntervalEnd}} ամիս