"Միկրո Կապիտալ Հայաստան" ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ն գործարկել է «Բիզնես Թեթևացում» վարկատեսակի պայմանների և սակագների «Հատուկ Առաջարկ» մինչև 31.12.2021թ․

20.10.2021
"Հատուկ Առաջարկ"–ի շրջանակներում անհատ ձեռներեցները և իրավաբանական անձինք հնարավորություն կունենան օգտվել "Բիզնես Թեթևացում" վարկատեսակից նոր՝ բարելավված պայմաններով։
Վարկատեսակի շրջանակներում հաճախորդները հնարավորություն ունեն՝
- նվազեցնել ամսական մարումների չափը՝ միավորելով այլ կազմակերպություններում գործող վարկերը 1(մեկ) վարկում,
- ստանալ մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետ մայր գումարի մարման համար,
- ստանալ լրացուցիչ գումար բիզնեսի զարգացման համար։
Միաժամանակ, մինչև 10 մլն․ ՀՀ դրամ (համարժեք 20,000 ԱՄՆ դոլար) կարող է տրամադրվել նաև Առանց Գրավի։

Մանրամասների համար կարող եք այցելել մեր կայք՝ www.mikrokapital.am կամ զանգահարել՝ 012 – 500 – 500, 044 – 500 – 510