"Միկրո Կապիտալ Հայաստան" ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ն ներդրել է նոր վարկատեսակ ավտոմեքենայի ձեռքբերման համար

09.07.2021