"Միկրո Կապիտալ Հայաստան" ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ն ներդրել է նոր վարկատեսակ անհատ ձեռներեցների և իրավաբանական անձանց համար

21.06.2021